Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki pod firmą Boomerang S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 05 września 2017 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano ze stanowiska członków Rady Nadzorczej:

– Wojciecha Bogdana Belę,

– Ludmiłę Puszkar-Jesionowską,

– Pawła Traczewskiego,

– Mateusza Karola Richtera,

– Andrzeja Sylwestra Zająca,

i jednocześnie powołano na stanowisko członków Rady Nadzorczej:

– Andrzeja Sylwestra Zająca,

– Mateusza Karola Richtera,

– Dariusza Ireneusza Szymana,

– Adama Kuźnickiego,

– Artura Zandeckiego.

Informacje dotyczące nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Robert Szulc – Pełnomocnik Zarządu

Załączniki:

96808-adam-kuznicki-czlonek-rady-nadzorczej

96809-andrzej-zajac-czlonek-rady-nadzorczej

96810-artur-zandecki-czlonek-rady-nadzorczej

96811-dariusz-szyman-czlonek-rady-nadzorczej

96812-mateusz-richter-czlonek-rady-nadzorczej