Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MEDARD S.A.

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Artura Zandeckiego, a następnie podjęło uchwały w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Wojciecha Kryszko oraz Pana Wiesława Sieradzkiego. W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
– Pan Mateusz Richter,
– Pan Dariusz Szyman,
– Pan Adam Kuźnicki,
– Pan Wojciech Kryszko
– Pan Wiesław Sieradzki
Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane w uzupełnieniu do niniejszego raportu niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

126857-rb-3-2021-zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej-ebi-skonwertowany

126858-oswiadczenie-rn-07-jan-2021-

126859-doc-07-jan-2021-2328