Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDARD S.A. w dniu 7 stycznia 2021 r.

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany do § 1 ust. 3 Statutu Spółki.
Nowe brzmienie § 1 ust. 3 Statutu:
„Siedzibą Spółki jest Poznań”.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 3 Statutu :
„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 126871-rb-4-2020-zmiana-statutu-medard-ebi