Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2020 pierwotny termin publikacji zaległego raportu rocznego za rok 2019 został określony na dzień 18 grudnia 2020 r.
W wyniku zmiany, nowy termin publikacji zaległego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 został ustalony na dzień 22 grudnia 2020 r.
Zmiana terminu publikacji niniejszego raportu rocznego wynika z opóźnienia w związku z pracami audytora.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 126642-rb-13-2020-nowy-termin-publikacji-raportu-rocznego-za-rok-2019-skonwertowany