Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok MEDARD Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie, dawniej Boomerang S.A. (?Spółka?) informuje, iż zmianie ulegnie termin opublikowania raportu rocznego Spółki za 2017 rok. Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 22 maja 2018 roku.
Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok został wyznaczony na dzień 30 maja 2018 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w powyższym harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

    Arkadiusz Paweł Sieradzki – Prezes Zarządu