Zmiana daty przekazania raportu okresowego - raportu za II kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. informuje niniejszym, iż ulega zmianie data przekazania (opublikowania) raportu okresowego – raportu za II kwartał 2017 rok, z dotychczasowej daty przypadającej w dniu 14 sierpnia 2017 roku, na nową przypadającą w dniu 31 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Marcin Radwański – Prezes Zarządu