Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Boomerang S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Medard Finace Sp. z o.o.

Zawiadomienie w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Załącznik:

Boomerang_S.A._-_zawiadomienie_do_KNF_i_Spolki_o_zmianie_stanu_posiadania_-_Medard_Finance_sp._z_o.o