Wykaz akcjonariuszy posiadających MEDARD S.A.

RB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających
Data: 2021-01-11
Firma: MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 2021
Data sporządzenia: 2021-01-11
Skrócona nazwa emitenta
MEDARD S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2021 roku:
1. Medard Finance sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 217 620,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 217 620,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,75%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm._.

Załączniki
Plik Opis
RB_2_2021_Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5_-_ESPI wykaz akcjonariuszy

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDARD S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61-730
Miasto POZNAŃ
Ulica Młyńska
Nr 12 lok.316
Tel. 728528027
Fax 728528027
e-mail bri@medardsa.pl
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2021-01-11
Rok biezacy 2021
Numer 2
adres www www.medardsa.pl