Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDARD S.A.

RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDARD S.A

Data: 2019-08-27

Firma: MEDARD S.A.

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2019
Data sporządzenia: 2019-08-27
Skrócona nazwa emitenta
MEDARD S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDARD S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2019 roku:
1. Medard Finance sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 943 020,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 943 020,
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 42,25%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDARD S.A.
_pełna nazwa emitenta_
MEDARD S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-112 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
BAGNO 2/212
_ulica_ _numer_
+48 728 528 027
_telefon_ _fax_
kontakt@medardsa.pl www.medardsa.pl
_e-mail_ _www_
7010204825 141998845
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-27 Arkadiusz Sieradzki prezes zarzadu Arkadiusz Sieradzki
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDARD S.A.
Symbol Emitenta MEDARD S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDARD S.A
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-112
Miasto WARSZAWA
Ulica BAGNO
Nr 2/212
Tel. +48 728 528 027
Fax
e-mail kontakt@medardsa.pl
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2019-08-27
Rok biezacy 2019
Numer 5
adres www www.medardsa.pl