Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 20.06.2017

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Boomerang S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r.:

1. Argentum Capital LLC:

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.418.500

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.418.500

– udział w liczbie głosów na ZWZ: 87,16%

– udział w ogólnej liczbie głosów: 63,55%

2. Robert Szulc:

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 209.000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 209.000

– udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,84%

– udział w ogólnej liczbie głosów: 9,36%