Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 05.09.2017

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd Boomerang S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nazdwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 05 września 2017 r.:

1. imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza: Medard Finance sp. z o.o.

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 725400

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 725400

– udział w liczbie głosów na NWZ: 55,75%

– udział w ogólnej liczbie głosów: 32,50%

2. imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza: Midven S.A.

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 390600

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 390600

– udział w liczbie głosów na NWZ: 30,02%

– udział w ogólnej liczbie głosów: 17,50%

3. imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza: Robert Szulc

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 185196

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 185196

– udział w liczbie głosów na NWZ: 14,23%

– udział w ogólnej liczbie głosów: 8,30%