Uzupełnienie raportu ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje wszystkie załączniki do ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. opublikowanego w raporcie ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, które nie mogły być załączone w związku z problemami technicznymi. Wszystkie załączniki zostały prawidłowo opublikowane w raporcie EBI nr 10/2017 z dn. 24 maja 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku Projekty_Uchwal_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-1 Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-1