Uzupełnienie raportu EBI nr 7/2017 z dnia 22 maja 2017

Zarząd Boomerang S.A. w związku z niezałączeniem przez omyłkę do raportu EBI nr 7/2017 z dnia 22 maja 2017 roku oświadczenia Emitenta w sprawie stosowania dobrych praktyk niniejszym w załączeniu przekazuje w/w oświadczenie.

Marcin Radwański – Prezes Zarządu

Załącznik:

91836-oswiadczenie-dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-newconnect