Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A.

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

115923-uchwaly-podjte-na-zwz-27-08-19-skonwertowany