Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A. MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

105666-uchwaly-podjte-na-zwz-02-07-18-medardsa