Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Marcin Radwański – Prezes Zarządu

Załącznik:

94874-akt-notarialny-rep.a-nr-1705-2017-z-dnia-20.06.2017.compressed-1