Terminy publikacji raportów okresowych MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 oraz raportu bieżącego nr 2/2020 podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji zaległych raportów okresowych za IV kwartał 2019 r. oraz za I kwartał 2020 r.
Emitent zamierza opublikować zaległy raport okresowy za IV kwartał 2019 r. w 5 listopada 2020 r., natomiast zaległy raport okresowy za I kwartał 2020 r. w dniu 10 listopada 2020 r.
O terminach publikacji pozostałych raportów okresowych tj. raportów kwartalnych za II i III kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego za 2019 r. Emitent niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego z chwilą uzyskania potwierdzonych informacji co do terminu ich przygotowania przez podmiot księgowy prowadzący księgi rachunkowe spółki oraz w zakresie raportu rocznego, podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych celem badania raportu rocznego za 2019 r..

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – prezes zarządu

Załączniki: 125631-rb-3-2020-terminy-publikacji-raportow-okresowych