Terminy publikacji raportów okresowych MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 oraz raportu bieżącego nr 2/2020 podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych za II kwartał 2020 r. (raportu zaległego) oraz za III kwartał 2020 r.
Emitent zamierza opublikować zaległy raport okresowy za II kwartał 2020 r. i aktualny raport okresowy za III kwartał 2020 r. w dniu 16 listopada 2020 r. Raport okresowy za III kwartał 2020 r. jest publikowany zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych na rok 2020 r., który został zamieszczony w raporcie bieżącym nr 1/2020.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 125678-rb-5-2020-terminy-publikacji-raportow-ii-i-iii-kwartal-skonwertowany