Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Zarząd Boomerang S.A. informuje, iż w 2017 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku,

Raport za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku,

Raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku,

Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku,

Raport za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Radwański – Prezes Zarządu