Termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 oraz raportu bieżącego nr 2/2020 podaje do publicznej wiadomości termin publikacji raportu rocznego za 2019 r.
Emitent zamierza opublikować zaległy raport roczny za rok 2019 w dniu 18 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 126291-rb-9-2020-termin-publikacji-raportu-rocznego-za-rok-2019-skonwertowany