Raporty Bieżące ESPI

2017-12-16

18/2017: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. poniżej 5%


2017-09-08

17/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 05.09.2017


2017-08-10

16/2017: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR


2017-08-10

15/2017: Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Boomerang S.A.


2017-08-10

14/2017: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR


2017-08-09

13/2017: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR


2017-08-09

12/2017: Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Boomerang S.A.


2017-08-09

11/2017: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR


2017-08-09

10/2017: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Boomerang S.A.


2017-08-09

9/2017: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Boomerang S.A.


2017-08-08

8/2017: Zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Boomerang S.A.


2017-08-08

7/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.


2017-06-20

5/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 20.06.2017


2017-05-25

3/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.


2017-05-24

2/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.


2017-01-02

1/2017: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR