Raporty Bieżące EBI

2020-02-07 | Bieżący | EBI | 1/2020

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

30-11-2017 | Bieżący | EBI | 22/2017

Wypowiedzenie umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą


14-11-2017 | Kwartalny | EBI | 21/2017

Raport kwartalny spółki Boomerang S.A. za III kwartał 2017 roku


08-09-2017| Bieżący | EBI | 20/2017

Wybór Prezesa Zarządu oraz informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych.


06-09-2017 | Bieżący | EBI | 19/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej


06-09-2017 | Bieżący | EBI | 18/2017

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 05 września 2017 r.


09-08-2017 | Bieżący | EBI | 17/2017

Zmiany w Zarządzie Spółki na stanowisku Prezesa Zarządu.


08-08-2017 | Bieżący | EBI | 16/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.


31-07-2017 | Kwartalny | EBI | 15/2017

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku


28-07-2017 | Bieżący | EBI | 14/2017

Powołanie Członków Rady Nadzorczej


27-07-2017 | Bieżący | EBI | 13/2017

Zmiana daty przekazania raportu okresowego – raportu za II kwartał 2017 r.


20-06-2017 | Bieżący | EBI | 12/2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.


25-05-2017 | Bieżący | EBI | 11/2017

Korekta raportu EBI nr 10/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A.


24-05-2017| Bieżący | EBI | 10/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.


22-05-2017 | Roczny | EBI | 9/2017

Raport roczny Boomerang S.A. za rok 2016


22-05-2017 | Bieżący | EBI | 8/2017

Uzupełnienie raportu EBI nr 7/2017 z dnia 22 maja 2017


22-05-2017 | Bieżący | EBI | 7/2017

Zasady stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect przez Boomerang S.A.


18-05-2017 | Bieżący | EBI | 6/2017

Zmiana daty przekazania raportu okresowego – raportu rocznego za 2016 rok


15-05-2017 | Kwartalny | EBI | 5/2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku


13-05-2017 | Kwartalny | EBI | 4/2017

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku


27-04-2017 | Bieżący | EBI | 3/2017

Podpisane umowy z biegłym rewidentem


14-02-2017 | Kwartalny | EBI | 2/2017

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku


10-01-2017 | Bieżący | EBI | 1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017