Rada Nadzorcza

Andrzej Sylwester Zając

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sylwester Zając – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mateusz Karol Richter

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Karol Richter – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dariusz Ireneusz Szyman

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Ireneusz Szyman – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Adam Kuźnicki

Członek Rady Nadzorczej

Adam Kuźnicki – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Artur Zandecki

Członek Rady Nadzorczej

Artur Zandecki – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.