Kalendarz

Raport za IV kwartał 2017 roku – 14/02/2018 roku.
Raport za I kwartał 2018 roku – 15/05/2018 roku.
Raport za II kwartał 2018 roku – 14/08/2018 roku.
Raport za III kwartał 2018 roku – 14/11/2018 roku.
Raport roczny Spółki za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 22/05/2018 roku.