Raport roczny spółki MEDARD S.A. za 2019 rok MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2019 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

126714-raport-roczny-medard-s.a.-za-2019finall

126715-zal-nr-1-medard-sprawozdanie-audytora