Raport roczny spółki MEDARD S.A. za 2018 rok MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2018 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

113361-raport-roczny-medard-s.a.-za-2018-rok-skonwertowany

113364-zal-nr-1-sprawozdanie-zarzadu

113367-zalacznik-nr-2-sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-medard-s.a.-2018