Raport roczny spółki MEDARD S.A. za 2017 rok MEDARD Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

103451-raport-roczny-medard-s.a.-za-2017-rok-3

103452-zalacznik-nr-1-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-medard-s.a.-2017

103453-zalacznik-nr-2-opinia-bieglego-medard