Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Radwański – Prezes Zarządu

Załącznik:

88317-4kw2016-3