Raport kwartalny spółki Medard S.A. za IV kwartał 2017 roku MEDARD Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

Zarząd spółki Medard S.A. dawniej Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    Arkadiusz Paweł Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

99444-raport-kwartalny-medard-4q-2017-14022018