Raport kwartalny spółki Medard S.A. za III kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 108053-raport-kwartalny-medard-iiiq-2018