Raport kwartalny spółki Medard S.A. za II kwartał 2019 roku MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

115679-raport-kwartalny-medard-iiq-2019-skonwertowany