Raport kwartalny spółki Medard S.A. za I kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

129685-raport-kwartalny-medard-1q-2021-1