Raport kwartalny spółki Boomerang S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załącznik:

98135-raport-boomerang-3q-2017-pdf