Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Boomerang S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 lipca 2017 r. na podstawie §17 pkt 4 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania dwóch członków Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Zająca i Pana Mateusza Richtera.

W załączniku Emitent przekazuje życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

Marcin Radwański – Prezes Zarządu

Załącznik:

95847-andrzej-zajac-czlonek-rady-nadzorczej-boomerang-s.a.-3 95848-mateusz-richter-czlonek-rady-nadzorczej-boomerang-s.a.-3