Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji MEDARD S.A.

RB-W_ASO: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Data: 2020-11-27
Firma: MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
MEDARD S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać po uprzednim kontakcie w dni robocze _poniedziałek-piątek_ w godzinach od 10:00 do 16:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _00-112_, ul. Bagno 2/212.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Załączniki
Plik Opis
RB_3_2020_Zawiadomienie-zlozenie-akcji-przez-akcjonariuszy zawiadimienie pierwsze

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDARD S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00 – 112 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bagno 2 lok. 212
_ulica_ _numer_
728528027
_telefon_ _fax_
arkadiusz.sieradzki@medardfinance.pl www.medardsa.pl
_e-mail_ _www_
7010204825 141998845
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Arkadiusz Sieradzki Prezes Zarządu Arkadiusz Sieradzki
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDARD S.A.
Tytul Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00 – 112
Miasto WARSZAWA
Ulica Bagno
Nr 2 lok. 212
Tel. 728528027
Fax
e-mail arkadiusz.sieradzki@medardfinance.pl
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2020-11-27
Rok biezacy 2020
Numer 3
adres www www.medardsa.pl