Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDARD S.A.

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w Warszawie, ul Jana Pawła II 11, lok. 411. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Ogloszenie_i_projekty_uchwal_ZWZ_Medard_S.A_