Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 1 lipca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 14:00 w Warszawie, ul Jana Pawła II 11, lok. 411. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

Zalacznik_nr_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ

Zalacznik_nr_2_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ