Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par. 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pełnomocnictwa

załącznik:

Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku