Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 sierpnia 2019

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w Warszawie, ul Jana Pawła II 11, lok. 411.
Załączniki:

Załącznik_nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na ZWZ

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do głosowania

Załącznik nr 4 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Załącznik nr 5 – Raport roczny Medard S.A. za 2018 rok

Załącznik nr 6 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Medard S.A. 2018

Załącznik nr 7 – Sprawozdanie Zarządu