Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2 lipca 2018

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje o zwołaniu na dzień 2 lipca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie spółki . Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego. 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

104648-zalacznik-nr-1-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-medard-2 104649-zalacznik-nr-2-projekty-uchwal-na-zwz