Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDARD S.A.

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 2020-12-09
Firma: MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 2020
Data sporządzenia: 2020-12-09
Skrócona nazwa emitenta
MEDARD S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje o zwołaniu na dzień 7 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej – Krzysztof Sawiński i Paweł Cywiński, ul. Wojska Polskiego 42/10, 70-475 Szczecin. Pełna treść ogłoszenia _załącznik nr 1_ oraz projekty uchwał _załącznik nr 2_ zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik_nr_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Medard070121_1_[1] ogloszenie
Zalacznik_nr_2_-_Projekty_uchwal_na_NWZ_Medard_070121[1] projektyy
Wzor_pelnomocnictwa_wraz_z_formularzem_do_glosowania wzor pelnomocnictwa

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDARD S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00 – 112 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bagno 2 lok. 212
_ulica_ _numer_
728528027 728528027
_telefon_ _fax_
bri@medardsa.pl www.medardsa.pl
_e-mail_ _www_
7010204825 141998845
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-09 Arkadiusz Sieradzki Prezes Zarzadu Arkadiusz Sieradzki
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDARD S.A.
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00 – 112
Miasto WARSZAWA
Ulica Bagno
Nr 2 lok. 212
Tel. 728528027
Fax 728528027
e-mail bri@medardsa.pl
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2020-12-09
Rok biezacy 2020
Numer 4
adres www www.medardsa.pl