Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 7 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej – Krzysztof Sawiński i Paweł Cywiński, ul. Wojska Polskiego 42/10, 70-475 Szczecin. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

126531-zalacznik-nr-1-ogloszenie-o-zwolaniu-nwz-medard0701211

126532-zalacznik-nr-2-projekty-uchwal-na-nwz-medard-070121

126533-wzor-pelnomocnictwa-wraz-z-formularzem-do-glosowania