Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par 1 KSH oraz art. 4021 par.1 i art. 4022 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 05 września 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Artur Kędzierski-Notariusz, Wojciech Szczypkowski-Notariusz sp.p., ul. Bagno 2 lok.194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:

NWZ_Boomerang_porzadek_obrad_draft_20170808_fina_l NWZ_Boomerang_projekty_uchwal_draft_20170807_fin_al NWZ_Boomerang_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_pra_wa_glosu_przez_pelnomocnika_draft_20170807_final_