Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 4021 §1 i art. 4022 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 05 września 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Artur Kędzierski-Notariusz, Wojciech Szczypkowski-Notariusz sp.p., ul. Bagno 2 lok.194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Radwański – Prezes Zarządu

Załącznik:

95949-nwz-boomerang-porzadek-obrad-draft-20170808-fina-l 95950-nwz-boomerang-projekty-uchwal-draft-20170807-fin-al 95951-nwz-boomerang-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-pra-wa-glosu-przez-pelnomocnika-draft-20170807-final-