Medard S.A.

MEDARD S.A. jest spółką giełdową notowaną na rynku New Connect GPW w Warszawie.

Obecnie Emitent kontynuuje działania, które zostały rozpoczęte jeszcze w III kwartale 2017 roku mające na celu zakończenie poprzednio prowadzonej działalności operacyjnej.

 

Jednocześnie cały czas trwają przygotowania do realizacji przyszłych potencjalnie możliwych zamierzeń dotyczących funkcjonowania Medard S.A., w szczególności związanych z rozpoczęciem działalności w nowym obszarze, wynikającym m.in. z treści uchwał podjętych przez akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 5 września 2017 roku.

 

W styczniu 2018 r. sąd rejestrowy zarejestrował kluczowe zmiany w statucie, w tym zmianę firmy spółki na MEDARD S.A. Biorąc pod uwagę powyższe został zrealizowany kolejny krok dotyczący podjętych wcześniej zmian. Jednocześnie na chwilę obecną nie zostały podjęte przez Zarząd żadne inne decyzje dotyczące dalszej działalności. O podjęciu jakiejkolwiek wiążącej decyzji w przedmiotowym zakresie Zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje w formie raportu bieżącego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.