Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za II kwartał 2019 roku, który został opublikowany raportem nr 10/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku, zamieszczono nieaktualną tabelę zawierającą strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia raportu.
Pozostałe informacja opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał 2019 roku, w tym dane finansowe, pozostają bez zmian.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Emitenta przekazuje plik zawierający zmiany dokonane w tabeli z akcjonariatem (Załącznik nr 1) oraz ponownie przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2019 roku uwzględniający powyższe zmiany (Załącznik nr 2).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

115821-zalacznik-nr-1-zmiany-w-raporcie-za-ii-kwartal-2019-roku-skonwertowany

115820-zalacznik-nr-2-raport-kwartalny-medard-iiq-2019-skonwertowany