Korekta raportu EBI nr 10/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z omyłką pisarską w treści komunikatu EBI nr 10/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (?ZWZ?) Boomerang S.A. została podana nieprawidłowa data odbycia się ZWZ. Zamiast ?30 czerwca 2016 roku? powinno być ?20 czerwca 2017 roku?. Jednakże prawidłowa data odbycia się ZWZ została podana w załączonych w raporcie EBI nr 10/2017 dokumentach: ogłoszeniu ZWZ, projektach uchwał oraz wzorze pełnomocnictwa, a także w raporcie ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Radwański – Prezes Zarządu