Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z powodu opóźnienia przygotowania wyników przez biuro rachunkowe współpracujące ze Spółką nie zdążył sporządzić i opublikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku w terminie przewidzianym w harmonogramie publikacji raportów okresowych, który został opublikowany w formie raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 21 stycznia 2020 roku, tj. w dniu12 lutego 2020 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki niezwłocznie po otrzymaniu wyników przygotował i opublikował raport kwartalny w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2020. Biorąc pod uwagę powyższe opóźnienie stanowiło incydentalne naruszenie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dołoży wszelkiej staranności, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości i będzie dążył do terminowej publikacji wszystkich raportów okresowych, niemniej jednak w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze zdarzeniem incydentalnym niezależnym od działania Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 127286-rb-9-2021-dobre-praktyki-naruszenie-skonwertowany