Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od Członka Rady Nadzorczej, pana Andrzeja Zająca, powiadomienie o transakcji z dnia 08 sierpnia 2017 roku, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Załącznik:

KNF_-_Zawiadomienie_art._19_ust._1_MAR_EQT_Capital_Ltd.