Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:
raport za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 roku,
raport za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku,
raport za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku,
raport za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 roku.
Raport roczny Spółki za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2021 roku.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżąc

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 127030-rb-7-2021-harmonogram-przekazywania-raportow-okresowych